"on logs" — Słownik kolokacji angielskich

on logs kolokacja
Popularniejsza odmiana: on a log
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na polanach
  1. on przyimek + log rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I moved over on the log to make room for her.

    Podobne kolokacje: