"over logs" — Słownik kolokacji angielskich

over logs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad polanami
  1. over przyimek + log rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To minimize friction on the chain it ran over round logs (rollers) put at the top.

    Podobne kolokacje: