TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. hand over = podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu) hand over
2. hand out = ręka na zewnątrz hand out
3. hand down = przekazywać hand down
4. hand off = ręka daleko hand off
5. hand back = ręka z powrotem hand back
6. hand to = ręka aby hand to
7. hand up = ręka w górę hand up
8. hand in = oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi) hand in
9. hand on = przekaż hand on
  • A child, handed into my arms on a winter night.
  • Without waiting for my answer, he handed me a book through the small opening on the door.
  • "Would you hand this down to the planet on the end, please?"
  • And now that very chance was being handed him on a plate!
  • The canal was handed over to them on 4 July 1860.
  • So many of today's women have had life and opportunity handed to them on a platter.
  • Let each say that a stranger handed it to her on the street.
  • You're handing it to her on a plate, you know that?
  • She didn't go up into it, but started handing on boxes.
  • My revenge had just been handed me on a plate.
12. hand at = ręka przy hand at
(2) for, by, to, from, around, ...
Kolokacji: 12
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.