"simply handed" — Słownik kolokacji angielskich

simply handed kolokacja
Popularniejsza odmiana: simply hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu podać
  1. hand czasownik + simply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "But to simply hand it down to someone as a project like this is a crime."

powered by  eTutor logo