"hand one's sword" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's sword kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś miecz
  1. hand czasownik + sword rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He reached down and handed Vaijon's sword not to him, but to Kaeritha.

powered by  eTutor logo