eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. hand over = podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu) hand over
2. hand out = ręka na zewnątrz hand out
3. hand down = przekazywać hand down
  • Handed down from father to, mother to daughter, I mean.
  • Near the end of the year they handed down their decision.
  • This house was handed down to me by my mother.
  • The decision was handed down on the 21 March 2005.
  • I have some of their hair, which has been handed down from father to son.
  • Always one ten years old that had been used up by the white children and handed down to us.
  • "It was not the decision we thought would be handed down by the court."
  • I got into the warm water and handed her down.
  • In the following year the court handed down another order.
  • Many had been handed down through his family for hundreds of years.
4. hand off = ręka daleko hand off
5. hand back = ręka z powrotem hand back
6. hand to = ręka aby hand to
7. hand up = ręka w górę hand up
8. hand in = oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi) hand in
9. hand on = przekaż hand on
12. hand at = ręka przy hand at
(2) for, by, to, from, around, ...
Kolokacji: 12
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.