Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand the phone" — Słownik kolokacji angielskich

hand the phone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj telefon
  1. hand czasownik + phone rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He handed the phone back, turned and walked from the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo