ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell phones" — Słownik kolokacji angielskich

sell phones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj telefony
  1. sell czasownik + phone rzeczownik
    Silna kolokacja

    Oh come on apple is making huge profits selling less phones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo