"begin handing" — Słownik kolokacji angielskich

begin handing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij podawać
  1. begin czasownik + hand czasownik
    Luźna kolokacja

    Six days later, Bishop Daily's representatives began handing over 36 old cases.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo