"hand a piece" — Słownik kolokacji angielskich

hand a piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj kawałek
  1. hand czasownik + piece rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He looked up, and handed a piece of paper to William without speaking.

powered by  eTutor logo