TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. hand one's loss = ręka czyjś strata hand one's loss
2. hand the phone = podaj telefon hand the phone
3. hand a piece = podaj kawałek hand a piece
  • He looked up, and handed a piece of paper to William without speaking.
  • They didn't even hand a piece of paper to Vimes.
  • When he'd stopped feeling sorry for himself, he handed me a piece of paper with a number on it.
  • She handed me a piece of paper folded into four.
  • Someone handed him a piece of paper from off screen.
  • He opened a drawer and handed him a piece of paper.
  • Almost there, an aide handed him a piece of paper.
  • The teacher leaned down between them and handed each woman a small piece of paper.
  • He handed him a piece of paper from a notebook.
  • He handed me a folded piece of paper and a small key.
4. hand one's sword = ręka czyjś miecz hand one's sword
5. hand the ball = podaj piłkę hand the ball
(5) paper, card, sheet, leaflet
Kolokacji: 5
(7) defeat, victory
Kolokacji: 2
(8) drink, coin, dollar, head
Kolokacji: 4
(9) decision, set, map
Kolokacji: 3
(10) shirt, hat, handkerchief, coat
Kolokacji: 4
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.