"hand one's gun" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's gun kolokacja
Popularniejsza odmiana: hand the gun
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś broń
  1. hand czasownik + gun rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the second time today he had been handed the gun.

powered by  eTutor logo