"merely hand" — Słownik kolokacji angielskich

merely hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie ręka
  1. hand czasownik + merely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    For chattels, merely handing the property to the trustees is sufficient, assuming it comes with the relevant intention to create a trust.

powered by  eTutor logo