"merely nod" — Słownik kolokacji angielskich

merely nod kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie kiwnięcie głową
  1. nod czasownik + merely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the lift he said nothing and merely nodded when she got out at her floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo