"merely smile" — Słownik kolokacji angielskich

merely smile kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedynie uśmiech
  1. smile czasownik + merely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They seemed huge to him, and it was all he could do to merely smile in return.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo