Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand rzeczownik

rzeczownik + hand
Kolokacji: 66
iron hand • enemy hand • ranch hand • gun hand • farm hand • poker hand • family hand • ...
hand + rzeczownik
Kolokacji: 105
hand grenade • hand signal • hand gesture • hand tool • hand injury • hand corner • hand side • hand experience • hand man • ...
hand + czasownik
Kolokacji: 425
hand shakes • hand rests • hand trembles • hand touches • hand clasps • hand reaches • hand clutches • hand grips • hand tightens • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 727
shake hands • join hands • hand clasped • hand clenched • change hands • work hand • stand hands • put one's hand • raise one's hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. shake hands = podać sobie dłonie, uścisnąć sobie dłonie (na powitanie, zgodę) shake hands
2. change hands = zmieniać właściciela (o czymś, co jest sprzedawane lub zamieniane z kimś) change hands
  • As a result, little or no money may change hands in the deal.
  • St. John's led by 27-24 at the end of a first half in which the lead changed hands eight times.
  • The office has been known to change hands rather quickly.
  • The car changed hands a few times early in its life.
  • Over the last few years the house has changed hands many times.
  • Over the next 43 years, the company would change hands 11 more times.
  • The lead would change hands 6 more times in the game.
  • Money changed hands at the meeting, according to the reports.
  • Of course, in such cases, money did not change hands.
  • The lead changed hands five times in the second period.
4. hand clasped = ręka ścisnęła hand clasped
24. try one's hand = spróbuj swoich sił try one's hand
34. offer one's hand = wyciągnąć rękę (na powitanie) offer one's hand
37. fold one's hands = założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce fold one's hands
38. drop one's hand = upuszczać czyjś ręka drop one's hand
47. pull one's hand = ciągnąć czyjś ręka pull one's hand
50. bring one's hand = przynosić czyjś ręka bring one's hand
54. slide one's hand = zjeżdżalnia czyjś ręka slide one's hand
57. pat one's hand = klepnięcie czyjś ręka pat one's hand
59. gain the hand = zyskaj rękę gain the hand
63. show one's hand = odkryć karty, pokazać, co się ma w ręku show one's hand
67. open one's hand = otwierać czyjś ręka open one's hand
68. kiss one's hand = całować czyjś ręka kiss one's hand
70. push one's hand = popychać czyjś ręka push one's hand
73. bury in one's hands = chować w czyjś ręce bury in one's hands
81. leave one's hand = wychodzić czyjś ręka leave one's hand
89. lose one's hand = przegrywać czyjś ręka lose one's hand
90. set one's hand = złóż swój podpis set one's hand
91. stick out one's hand = patyk na zewnątrz czyjś ręka stick out one's hand
96. cup in one's hands = filiżanka w czyjś ręce cup in one's hands
97. break one's hand = rozbijać czyjś ręka break one's hand
98. get on one's hands = położony rękę get on one's hands
100. seize one's hand = chwytać czyjś ręka seize one's hand
przymiotnik + hand
Kolokacji: 476
right hand • left hand • upper hand • free hand • bare hand • gloved hand • outstretched hand • invisible hand • firm hand • gentle hand • ...
przyimek + hand
Kolokacji: 48
at hand • by hand • to hand • with one's hands • of one's hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.