"push one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

push one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popychać czyjś ręka
  1. push czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She tried to push his hand away, but he held on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo