"put both hands" — Słownik kolokacji angielskich

put both hands kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż obie ręce
  1. put czasownik + hand rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She put her hand in his and let him lead the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo