"put out a hand" — Słownik kolokacji angielskich

put out a hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: put out one's hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij rękę
  1. put czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He put out a hand, and I went with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo