"put out one's hands" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put out one's hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystawiać czyjś ręce
  1. put czasownik + hand rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He put out a hand, and I went with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo