"put one hand" — Słownik kolokacji angielskich

put one hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż jedną rękę
  1. put czasownik + hand rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She put her hand in his and let him lead the way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo