Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"lift one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

lift one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): winda czyjś ręka
  1. lift czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He lifted his hands to the light and looked at them.