ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
1. tend to go = miej skłoności do pójścia tend to go
2. mind going = miej coś przeciw pójściu mind going
  • "There are many young people who don't mind going into the inner city, but you have to pay them."
  • Now that my habit is history, I don't mind going public.
  • I shouldn't mind going down there myself for the rest of my days.
  • He knows how to talk to guys and doesn't mind going after them.
  • They didn't even mind going without salt in the potatoes.
  • Nobody else I know seems to mind going away from home for a while.
  • I don't mind going to church again if it means we get a house.
  • Which is why teachers do not seem to mind going over the basics more often than they used to.
  • I hope you do not mind going to the city?
  • I no longer mind going to the movies by myself.
3. manage to go = daj sobie radę z pójściem manage to go
4. command to go = rozkaz by pójść command to go
5. care to go = zechciej pójść care to go
6. tend go = skłaniać się przejdź tend go
7. deal going = pójście z miękkiego drewna deal going
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.