"care to go" — Słownik kolokacji angielskich

care to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zechciej pójść
  1. care czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Be glad to direct you any place you'd care to go.

    Podobne kolokacje: