"command to go" — Słownik kolokacji angielskich

command to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkaz by pójść
  1. command czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    "You have my word, unless you command me to go back into that place of living death."

    Podobne kolokacje: