"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
1. seem to get = wydawaj się dostać seem to get
2. kill to get = zabijać dostać kill to get
  • They'd been willing to kill him to get her back?
  • He didn't always have to kill to get the rush.
  • "Most of the people in this town would kill to get the exposure you're getting today."
  • "He may be willing to kill to get her back."
  • If I stay they'll kill you to get at me.
  • Somebody who might be willing to kill to get what he wanted.
  • But I like that you'd kill to get them even more.
  • This time, she'll have to kill me to get him back.
  • And if I go back alone, he'll still have to try to kill me to get his promotion.
  • Who can they kill now to get those ratings back up?
3. seem to be getting = wydawaj się dostać seem to be getting
4. seem to have gotten = wydawać się mieć gotten seem to have gotten
5. get for killing = dostań za zabójstwo get for killing
6. get before springing = dostań przed skakaniem get before springing
7. get by beating = dostać przez bicie get by beating
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.