"seem to have gotten" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać się mieć gotten
  1. seem czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    SO far, he seems to have gotten his point across.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo