"seem to get" — Słownik kolokacji angielskich

seem to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się dostać
  1. seem czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    At first he didn't even seem to get what I was saying.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo