"get for killing" — Słownik kolokacji angielskich

get for killing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań za zabójstwo
  1. kill czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hoping that they wouldn't rise up out of the grave to get even with me for killing them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo