"seem to be getting" — Słownik kolokacji angielskich

seem to be getting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawaj się dostać
  1. seem czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Everyone else seems to be getting ahead of them, even though they have money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo