"get guts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get guts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. jelito, kiszka informal [COUNTABLE]
  He took out the guts of the animal. (On wyjął kiszki ze zwierza.)
 2. naciąg (np. rakiety, skrzypiec) informal [UNCOUNTABLE]
  He bought a racket with gut. (On kupił rakietę z naciągem jelitowym.)
 3. bęben, będzol, brzuch slang [COUNTABLE]
  She punched him in the gut! (Ona uderzyła go w brzuch!)
  He's a fat man with a large gut. (On jest grubym mężczyzną z ogromnym bębnem.)
  Put on a shirt, nobody wants to look at your gut! (Załóż koszulę, nikt nie chce patrzeć na twój bęben!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. patroszyć, bebeszyć informal
  Those guys with knives will gut you if you say a word. (Ci goście z nożami wypatroszą cię, jeżeli powiesz choć słowo.)
  He gutted the fish before cooking it. (On wypatroszył rybę przed jej gotowaniem.)
  Can you gut this duck? (Czy możesz wypatroszyć tę kaczkę?)
 2. przeszukać, wywrócić do góry nogami informal
  Gut this place! (Przeszukać to miejsce!)
  They gutted my room but they didn't find anything. (Wywrócili mój pokój do góry nogami, ale niczego nie znaleźli.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. pierwotny, instynktowny (o uczuciu, wrażeniu) informal
  I have a gut feeling that something isn't right. (Mam instynktowne odczucie, że coś jest nie tak.)
  You should trust your gut impression. (Powinieneś zaufać swojemu pierwotnemu wrażeniu.)
 2. podstawowy, zasadniczy informal
  There is a gut difference between me and you - I'm honest and you're not. (Między nami jest zasadnicza różnica - ja jestem szczery, a ty nie.)
rzeczownik
 1. wnętrzności, bebechy (najważniejsze elementy czegoś) informal
  He looks like he wanted to rip your guts out. (On wygląda, jakby chciał ci wyrwać wnętrzności.)
 2. odwaga informal
  I admire your guts, kid, but it won't be enough. (Podziwiam twoją odwagę, dzieciaku, ale to nie wystarczy.)
  I don't think I have the guts to give a lecture on this topic. (Nie sądzę, żebym miał odwagę dać wykład na ten temat.)
 3. obżartuch, głodomór informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. mieć odwagę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get guts" — Słownik kolokacji angielskich

get guts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć bebechy
 1. get czasownik + gut rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I've got guts enough to stand up and fight for what I know is right.

  Podobne kolokacje: