TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"forward" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

forward przysłówek

czasownik + forward
Kolokacji: 276
look forward • move forward • go forward • come forward • step forward • lean forward • put forward • push forward • brought forward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
1. look forward = nie móc się doczekać look forward
2. move forward = poruszać się do przodu, ruszać do przodu move forward
3. go forward = iść naprzód, posuwać się naprzód go forward
4. come forward = przychodzić z pomocą, oferować pomoc come forward
  • If so, why has she not come forward to state what the reason was?
  • Or someone else may come forward, with the same result.
  • Then the boy came forward, and sat at his feet.
  • His hands would not come forward to help him up.
  • But the man at the door did not come forward.
  • No one came forward to tell the family where he was being held, much less why.
  • One figure came forward a bit further, into the light.
  • And now they've got more open ways of coming forward.
  • No one had come forward to say they'd seen him since.
  • The thing at the back of his mind had come forward.
5. step forward = występować, zgłaszać się step forward
6. lean forward = pochyl się do przodu lean forward
7. put forward = wysuń put forward
8. push forward = wysuwać do przodu push forward
10. fall forward = spadnij do przodu fall forward
11. rush forward = popędź do przodu rush forward
12. walk forward = chodź do przodu walk forward
13. leap forward = rzucić się do przodu, skoczyć do przodu leap forward
15. surge forward = nagły przypływ do przodu surge forward
16. lunge forward = gwałtowny ruch do przodu do przodu lunge forward
17. carried forward = przeniesiony na następną stronę carried forward
18. lurch forward = polecieć do przodu lurch forward
19. stride forward = krok do przodu stride forward
22. sit forward = usiądź do przodu sit forward
23. creep forward = wazeliniarz do przodu creep forward
24. face forward = twarz do przodu face forward
26. stumble forward = potknij się do przodu stumble forward
27. hurry forward = pośpiesz się do przodu hurry forward
28. slump forward = gwałtowny spadek do przodu slump forward
29. roll forward = przetocz do przodu roll forward
30. jump forward = skocz do przodu jump forward
31. slide forward = przesuń do przodu slide forward
32. crawl forward = pełzaj do przodu crawl forward
33. inch forward = posuwać się stopniowo naprzód inch forward
34. dart forward = strzałka do przodu dart forward
35. hunch forward = przeczucie do przodu hunch forward
36. thrust forward = pchnięcie do przodu thrust forward
38. edge forward = brzeg do przodu edge forward
39. march forward = maszerować naprzód, maszerować do przodu march forward
41. run forward = pobiegnij do przodu run forward
42. start forward = zacznij do przodu start forward
43. bend forward = pochyl się do przodu bend forward
44. play forward = zagraj do przodu play forward
45. ride forward = pojedź do przodu ride forward
46. plunge forward = poderwij się plunge forward
47. stagger forward = wpraw w osłupienie do przodu stagger forward
49. topple forward = wywróć do przodu topple forward
50. take forward = weź do przodu take forward
51. shoot forward = wyrwij się do przodu shoot forward
52. point forward = punkt do przodu point forward
53. jerk forward = szarpnij do przodu jerk forward
54. dash forward = sprint do przodu dash forward
55. shuffle forward = powłóczenie nogami do przodu shuffle forward
56. continue forward = kontynuuj do przodu continue forward
57. race forward = wyścig do przodu race forward
58. thrown forward = rzucony do przodu thrown forward
59. sweep forward = zamieć do przodu sweep forward
60. sent forward = wysłany do przodu sent forward
61. swing forward = pochylać się do przodu swing forward
62. ease forward = złagodź do przodu ease forward
63. glide forward = suń do przodu glide forward
64. bound forward = poruszaj się lekko do przodu bound forward
65. tumble forward = spadnij do przodu tumble forward
67. rock forward = kamień do przodu rock forward
68. strain forward = obciążenie do przodu strain forward
69. trot forward = kłus do przodu trot forward
70. shift forward = przesuń do przodu shift forward
71. fly forward = poleć do przodu fly forward
72. stretch forward = rozciągnij do przodu stretch forward
73. dive forward = zanurkuj do przodu dive forward
74. snap forward = kłapnij do przodu snap forward
75. called forward = zadzwonić do przodu called forward
76. hurtle forward = pędź do przodu hurtle forward
77. slip forward = pośliźnij się do przodu slip forward
78. forward operate = do przodu obsługiwać forward operate
79. stand forward = stań do przodu stand forward
80. crane forward = zapuszczać żurawia crane forward
82. stare forward = wpatruj się do przodu stare forward
83. stalk forward = trop do przodu stalk forward
84. tip forward = przechylić się do przodu tip forward
85. forward deployed = do przodu rozlokowany forward deployed
86. lead forward = zaprowadź do przodu lead forward
87. jut forward = wystawaj do przodu jut forward
88. lumber forward = prowadź wyrąb do przodu lumber forward
89. shove forward = popchnij do przodu shove forward
forward + przymiotnik
Kolokacji: 3
small forward • senior forward • defensive forward

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.