"jerk forward" — Słownik kolokacji angielskich

jerk forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szarpnij do przodu
  1. jerk czasownik + forward przysłówek
    Silna kolokacja

    In no time at all it jerked forward, and there I was, on my way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo