eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"sent forward" — Słownik kolokacji angielskich

sent forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany do przodu
  1. send czasownik + forward przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The message also asked for more water to be sent forward.