"run forward" — Słownik kolokacji angielskich

run forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobiegnij do przodu
  1. run czasownik + forward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Not waiting for an answer, he jumped down and ran forward.

    Podobne kolokacje: