"crawl forward" — Słownik kolokacji angielskich

crawl forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełzaj do przodu
  1. crawl czasownik + forward przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When she got herself under control, one of them crawled forward.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo