"crawl away" — Słownik kolokacji angielskich

crawl away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełzaj daleko
  1. crawl czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    A few made it, most were cut down a second time as they crawled away.

    Podobne kolokacje: