BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"crawl" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crawl czasownik

czasownik + crawl
Kolokacji: 9
try to crawl • begin to crawl • come crawling • begin crawling • start crawling • ...
crawl + przyimek
Kolokacji: 42
crawl up • crawl into • crawl out • crawl through • crawl over • crawl under • crawl down • crawl across • crawl toward • crawl along • ...
crawl + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
crawl forward • crawl away • crawl slowly • crawl inside • crawl backward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. crawl forward = pełzaj do przodu crawl forward
2. crawl away = pełzaj daleko crawl away
  • A few made it, most were cut down a second time as they crawled away.
  • God, she wanted to crawl away to bed and end this night now.
  • Tried to crawl away and leave my body to die.
  • The old man on the ground gave another cry and tried to crawl away.
  • The man was crawling away and taking off his armor.
  • I screamed and tried to crawl away but he had me by the face.
  • The very thought of it made her want to crawl away and hide.
  • After all, a dead rat could not crawl away by itself.
  • The three of us crawl toward Jessica ten feet away.
  • The stores were dark and the people had crawled away to their houses.
3. crawl slowly = pełzaj wolno crawl slowly
4. crawl inside = pełzaj do środka crawl inside

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.