BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"crawl" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

crawl czasownik

czasownik + crawl
Kolokacji: 9
try to crawl • begin to crawl • come crawling • begin crawling • start crawling • ...
crawl + przyimek
Kolokacji: 42
crawl up • crawl into • crawl out • crawl through • crawl over • crawl under • crawl down • crawl across • crawl toward • crawl along • ...
crawl + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
crawl forward • crawl away • crawl slowly • crawl inside • crawl backward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. crawl forward = pełzaj do przodu crawl forward
2. crawl away = pełzaj daleko crawl away
3. crawl slowly = pełzaj wolno crawl slowly
  • In horrible pain now, Paul began to crawl slowly toward the bathroom.
  • The dry grass was about a foot above his head as he crawled slowly on.
  • He crawled over the edge of the coffin and slowly let himself down to a cold, stone floor.
  • I crawled slowly, trying not to move bushes and reveal my position.
  • A moment later he was under the wire, and crawling slowly away from the light.
  • He crawled slowly along the roof away from the duke's window.
  • Jim crawled slowly to his feet and looked about him.
  • And then he crawled slowly over the edge of the ditch.
  • Rock held on and slowly crawled for the ring break.
  • She crawled slowly in the direction of where she'd last seen the light.
4. crawl inside = pełzaj do środka crawl inside

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.