"race forward" — Słownik kolokacji angielskich

race forward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig do przodu
  1. race czasownik + forward przysłówek
    Silna kolokacja

    They raced forward, and their missiles reached out ahead of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo