ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"race away" — Słownik kolokacji angielskich

race away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig daleko
  1. race czasownik + away przysłówek
    Silna kolokacja

    And then the herd was racing away down the valley.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo