"race ahead" — Słownik kolokacji angielskich

race ahead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig naprzód
  1. race czasownik + ahead przysłówek
    Silna kolokacja

    At any rate, his mind was racing ahead to what would be the next likely move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo