"send forward" — Słownik kolokacji angielskich

send forward kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent forward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij do przodu
  1. send czasownik + forward przysłówek
    Luźna kolokacja

    The message also asked for more water to be sent forward.

powered by  eTutor logo