PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(1) runners-up, runner, journey
Kolokacji: 3
(2) eating, cooking, preparation
Kolokacji: 3
(3) runner-up, scorer
Kolokacji: 2
3. finish one's business = kończyć czyjś biznes finish one's business
6. finish LINES = linie mety finish LINES
8. finish out one's career = kończyć na zewnątrz czyjś kariera finish out one's career
9. finish one's residency = kończyć czyjś prawo stałego pobytu finish one's residency
10. finish one's walk = kończyć czyjś spacer finish one's walk
  • He was too nice a guy to cause an old lady to finish her walk thirsty.
  • By the time the trio finished their walk, the poem had taken shape.
  • He finished his walk on that floor, then descended the staircase.
  • "Maybe we can finish our walk some other time."
  • He hoped to finish his walk by March 2008.
  • They finished their walk down the wide, long hall in silence, leaving a trail of water.
  • But by the time we'd finished our walk, the moon had set, and it took us half an hour to find the car.
  • Three-quarters of an hour later we had finished our circuitous walk and were on board.
  • Perhaps she'd have company when she finished her walk.
  • A woman and her dog had finished their walk and were headed out of the park.
11. finish off one's career = skończyć czyjś kariera finish off one's career
12. finish position = pozycja końca finish position
(22) course, grade, class, meeting
Kolokacji: 4
(23) cup, hole, garment
Kolokacji: 3
(24) cigarette, glass
Kolokacji: 2
(25) length, chance
Kolokacji: 2
(27) set, workout
Kolokacji: 2
(28) standing, sweep
Kolokacji: 2
(29) shift, relay
Kolokacji: 2
(30) doctorate, PhD, Ph.D.
Kolokacji: 3
(31) thesis, dissertation, editing
Kolokacji: 3
(32) repair, cleaning, bath
Kolokacji: 3
(34) shooting, shot
Kolokacji: 2
(35) battle, war
Kolokacji: 2
(36) flowering, development
Kolokacji: 2
(37) dance, Master
Kolokacji: 2
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.