BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(3) return, pick, tell
Kolokacji: 3
(4) allow, lose, leave
Kolokacji: 4
1. allow to finish = pozwól kończyć allow to finish
2. finish after losing = koniec po przegrywaniu finish after losing
3. leave to finish = wychodzić kończyć leave to finish
4. finish before losing = koniec przed przegrywaniem finish before losing
(5) help, enable, improve
Kolokacji: 3
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.