BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(6) actually, practically
Kolokacji: 2
(8) early, late
Kolokacji: 2
(9) unplaced, successfully
Kolokacji: 2
(12) fully, poorly
Kolokacji: 2
(14) quietly, softly
Kolokacji: 2
1. finish quietly = skończ cicho finish quietly
2. finish softly = skończ łagodnie finish softly
(15) properly, alone, entirely
Kolokacji: 3
(16) unchanged, equal
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.