PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(1) runners-up, runner, journey
Kolokacji: 3
(2) eating, cooking, preparation
Kolokacji: 3
(3) runner-up, scorer
Kolokacji: 2
1. finish one's term = kończyć czyjś termin finish one's term
2. finish one's tour = kończyć czyjś wycieczka finish one's tour
  • The 2012 team finished its season with a 54-10 record.
  • The team finished its first season with a 3-11 record.
  • He finished the season with 13 points in second place on the team.
  • He finished the season with an average of over six points per meeting.
  • He finished the season with 21 points in 66 games played.
  • He finished the season with 36 points in 64 games.
  • New York finished the season with a record of 7-7.
  • The team finished the season with a record of 4-5.
  • They finished the season in 10th place with 46 points.
  • He played 33 games and finished the season with 60 points.
7. time to finish = czas na koniec time to finish
8. finish one's spell = kończyć czyjś zaklęcie finish one's spell
9. finish out one's term = kończyć na zewnątrz czyjś termin finish out one's term
10. finish one's life = kończyć czyjś życie finish one's life
11. finish one's Bachelor = kończyć czyjś Kawaler finish one's Bachelor
12. finish one's tenure = kończyć czyjś urzędowanie finish one's tenure
13. finish touring = koniec podróżowanie finish touring
(22) course, grade, class, meeting
Kolokacji: 4
(23) cup, hole, garment
Kolokacji: 3
(24) cigarette, glass
Kolokacji: 2
(25) length, chance
Kolokacji: 2
(27) set, workout
Kolokacji: 2
(28) standing, sweep
Kolokacji: 2
(29) shift, relay
Kolokacji: 2
(30) doctorate, PhD, Ph.D.
Kolokacji: 3
(31) thesis, dissertation, editing
Kolokacji: 3
(32) repair, cleaning, bath
Kolokacji: 3
(34) shooting, shot
Kolokacji: 2
(35) battle, war
Kolokacji: 2
(36) flowering, development
Kolokacji: 2
(37) dance, Master
Kolokacji: 2
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.