BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(2) finally, eventually
Kolokacji: 2
1. later finish = później skończ later finish
2. once finished = kiedyś skończyć once finished
4. finish twice = skończ dwa razy finish twice
5. finish respectively = skończ odpowiednio finish respectively
6. better finish = lepszy koniec better finish
7. finish ahead = skończ naprzód finish ahead
8. finish together = skończ razem finish together
9. newly finished = nowo skończyć newly finished
10. finish far = skończ daleko finish far
11. finish fast = skończ szybko finish fast
12. hastily finish = pośpiesznie skończ hastily finish
13. hurriedly finish = szybko skończ hurriedly finish
14. finish shortly = skończ wkrótce finish shortly
15. nicely finished = miło skończyć nicely finished
16. halfway finished = w połowie drogi skończyć halfway finished
17. finished sometime = skończony kiedyś finished sometime
18. carefully finish = ostrożnie skończ carefully finish
19. finish abruptly = skończ nagle finish abruptly
20. finish promptly = skończ natychmiast finish promptly
(5) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(6) actually, practically
Kolokacji: 2
(8) early, late
Kolokacji: 2
(9) unplaced, successfully
Kolokacji: 2
(12) fully, poorly
Kolokacji: 2
(14) quietly, softly
Kolokacji: 2
(15) properly, alone, entirely
Kolokacji: 3
(16) unchanged, equal
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.