BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(1) off, up, out, with, until, ...
Kolokacji: 12
1. finish of = kończyć z finish of
2. finish outside = skończ na zewnątrz finish outside
3. finish about = kończyć około finish about
4. finish below = skończ poniżej finish below
5. finish since = skończ od tej pory finish since
6. finish ahead of = kończyć przed finish ahead of
7. finish off with = skończyć z finish off with
8. finish that = skończ to finish that
9. finish near = skończ blisko finish near
10. finish up with = zerwij w górę finish up with
11. finish out of = kończyć na zewnątrz z finish out of
12. finish despite = kończyć pomimo finish despite
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.