KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"finish well" — Słownik kolokacji angielskich

finish well kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ dobrze
  1. finish czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He finished well down the list and won less than $100.

powered by  eTutor logo